Neprihlásený užívateľ
Ste prihlasený ako
0,-€
V košíku máte
Registrácia prebehne automaticky pri prvom nákupe. Po prihlásení k svojmu účtu získate prehľad realizovaných nákupov v minulosti a taktiež si systém pamätá nákup, ktorý ste vložili do košíka, ale zatiaľ neobjednali, aj po opustení nášho webu. Pri opätovnom prihlásení môžete pokračovať v nákupe a tovar objednať.


Login:
*
Heslo:
*
Heslo znovu:
*

Meno/Firma:
*
IČO:
DIČ/IČ DPH:


Telefón:
*
Fax:
E-mail:
*

Fakturačná adresa:
*
Dodacia adresa:

Vyplňujte iba ak je dodacia adresa iná ako fakturačná

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto, ako kupujúci, záujemca o tovar predávajúceho JM studio s.r.o., so sídlom 1.mája 1159/32, 020 01 Púchov, IČO: 47477041 (ďalej len "predávajúci") udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, mailovú adresu podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti JM STUDIO, a to pre účely databázy záujemcov, zasielania objednaného tovaru, darčekových poukážok, informačných a propagačných materiálov, fakturácie poštovného v zmysle VOP, telefonického, mailového kontaktu a vybavovania reklamácií. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným spoločnosťou JM STUDIO na vykonávanie činností súvisiacich s vybavovaním objednávok, doručovanie zásielok a sprístupnené administrátorovi webovej stránky www.jmstudio.sk.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.
 
Zaregistrovať

Vaše vozidlo

Multimédia, Navigácie
Parkovacie kamery
Multimediálne monitory
Autorádia 1DIN
Reproduktory
Domáca elektronika
Diely na auto
LCD monitory
Parkovacie senzory
Čierna skrinka
DVR kamery